Rămâi alături de noi   facebook logo youtube logo twitter logo
buzznews logo

BOTNIȚĂ OBLIGATORIE pentru câini, AMENZI URIAȘE pentru LĂTRAT - VEZI INTEGRAL regulamentul care va trebui respectat la Cluj

Stiri din Cluj 22 Iulie 2014, 14:50
Spune-ti parerea

Amenzi de la 200 la 600 de lei. Cam asta ar urma să îi aștepte pe stăpânii de câini care nu vor respecta noul regulament al Primăriei Cluj cu privire la accesul, circulatia si plimbarea cainilor cu stapan pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca.

Regulamentul nu a fost încă adoptat, fiind în faza dezbaterilor. Prima rundă de discuții pe marginea proiectului va avea loc miercuri, 6 august 2014, de la ora 15.00, in Sala de Sticla a Primariei. 

Regulamentul  cu privire la accesul, circulatia si plimbarea cainilor cu stapan pe domeniul public sau privat are trei cuvinte cheie: curățenie, linişte și siguranţă. 

Documentul prevede obligația ca pe raza orașului câinii să poarte lesă şi botniţă cu excepţia câinilor de talie mică care vor fi purtaţi cu lesă sau ham. Patrupedele vor avea interdicție însă în foarte multe locuri din oraș. În schimb, Primăria promite să amenajeze în oraș și spații destinate exclusiv plimbării câinilor.  

Plimbarea câinilor se poate face în pădurile Făget, Hoia şi Lombului, dar dacă vor fi lăsaţi liberi, vor purta botniţă, cu excepţia celor de talie mică

Pe timpul plimbării, însoţitorii câinilor au obligaţia de a colecta dejecţiile provenite de la animalele pe care le deţin. 

Regulamentul mai arată că se interzice deţinătorilor de câini producerea de zgomote neplăcute, puternice şi repetate cum ar fi: chemări repetate ale câinelui cu tonalitate ridicată prin folosirea cuvintelor sau altor sunete deranjante. 

REGULAMENT PRIVIND ACCESUL, CIRCULAŢIA ŞI PLIMBAREA CÂINILOR CU STĂPÂN PE DOMENIUL PUBLIC SAU PRIVAT AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA 

Art.1 (1) Prezentul regulament stabileşte cadrul legal privind accesul, circulaţia şi plimbarea câinilor cu stăpân pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca; reglementează măsurile necesare pentru asigurarea unui climat civilizat în spaţiile publice din municipiu;

urmăreşte păstrarea curăţeniei, menţinerea ordinii, liniştii şi siguranţei publice, protejarea sănătăţii populaţiei, prevenirea agresivităţii asupra oamenilor şi animalelor, protecţia, conservarea şi menţinerea spaţiilor verzi în starea corespunzãtoare destinaţiei lor; limitează accesului câinilor în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ, de alimentaţie publică, a unităţilor sanitare precum şi în alte locuri publice sau în mijloacele de transport în comun; stabileşte drepturi şi obligaţii în favoarea, respectiv în sarcina deţinătorilor de câini aflaţi pe domeniul public sau privat al mun. Cluj-Napoca precum şi conseciţele nerespectării acestor obligaţii. 

(2) În sensul prezentului regulament, prin deţinător de câine se înţelege proprietarul, persoana care deţine cu orice titlu, precum şi orice persoană fizică sau juridică în îngrijirea căreia se află animalul. 

(3) Deţinătorii de câini care locuiesc în blocuri sau locuinţe colective au obligaţia de a respecta orele de linişte, normele generale de curăţenie, igienă şi întreţinere a spaţiului comun (holuri, casa scării, etc.). Orice litigiu cu privire la încălcarea proprietăţii comune sau individuale se va soluţiona de către instanţele de judecată. 

Art. 2 (1) Se interzice lăsarea în libertate, fără supraveghere, pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca a câinilor cu stăpân, indiferent de rasă şi talie. 

(2) Pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca câinii vor fi purtaţi cu lesă şi botniţă cu excepţia câinilor de talie mică care vor fi purtaţi cu lesă sau ham.  

(3) Câinii agresivi sau periculoşi, definiţi ca atare prin legi speciale, vor fi purtaţi în mod obligatoriu cu botniţă şi vor fi ţinuţi în zgardă şi lesă sau ham, iar deţinătorii acestora vor respecta întru totul obligaţiile şi interdicţiile stabilite în sarcina lor prin legi speciale în ceea ce priveşte accesul, circulaţia şi plimbarea lor pe domeniul public/ privat al municipiului Cluj-Napoca. 

(4) Plimbarea câinilor se poate face în pădurile Făget, Hoia şi Lombului. În aceste locuri, în cazul în care vor fi lăsaţi liberi, câinii vor purta botniţă, cu excepţia celor de talie mică. 

Art.3 (1) Deţinătorii de câini sunt obligaţi, la ieşirea cu aceştia în spaţiile publice, să aibă asupra lor actul de identitate şi carnetul de sănătate al câinelui. 

(2) Pe timpul plimbării, însoţitorii câinilor au obligaţia de a colecta dejecţiile provenite de la animalele pe care le deţin. În acest scop vor avea asupra lor, în mod obligatoriu, dotările necesare (pungi, mănuşi de unică folosinţă, etc). 

Art. 4 (1) Se interzice accesul, circulaţia sau plimbarea câinilor cu stăpân pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca: 

a) pe spaţiile verzi, cu excepţia zonelor, locaţiilor sau perimetrelor delimitate, amenajate şi semnalizate corespunzător în care este permis în mod expres accesul câinilor. 

 b) în perimetrul unităţilor de învăţământ, de alimentaţie publică, al unităţilor sanitare, ştanduri, terase, pieţe şi terenuri de sport; 

 c) în mijloacele de transport în comun;

 d) în locurile de joacă pentru copii; 

 e) în orice altă locaţie, zonă sau perimetru aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Cluj-Napoca semnalizat prin indicatoare/ panouri care interzic accesul câinilor. 

(2) În sensul prezentului regulament, spaţiile verzi cuprind urmãtoarele tipuri de terenuri aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Cluj-Napoca: parcuri, grãdini, scuaruri, fâşii plantate, grãdini botanice, muzee în aer liber, parcuri expoziţionale, zone ambientale şi de agrement; cele aferente dotãrilor publice (creşe, grãdiniţe, şcoli, unitãţi sanitare sau de protecţie socialã, instituţii, edificii de cult, etc); baze sportive; aranjamente florare; spaţii verzi pentru protecţia lacurilor şi cursurilor de apã; spaţii verzi aferente locuinţelor de tip condominiu; culoare de protecţie faţã de infrastructura tehnicã. 

(3) Direcţia tehnică din cadrul primăriei municipiului Cluj-Napoca va face demersurile necesare pentru identificarea şi amenjarea spaţiilor destinate exclusiv plimbării câinilor. Locaţiile respective vor fi complet împrejmuite cu gard astfel încât să nu permită ieşirea câinilor în afara perimetrului destinat lor, iar poarta de intrare va fi prevăzută cu dispozitiv de închidere. Suprafaţa spaţiilor va fi acoperită cu iarbă, pietriş mărunt rotunjit sau alte materiale care să nu provoace rănirea câinilor şi vor fi semnalizate prin panouri. Spaţiile special amenajate destinate exclusiv plimbării câinilor, împrejmuite cu gard, unde câinii au acces fără lesă sau botniţă, vor fi utilizate în mod corespunzător, potrivit destinaţiei lor.

(4) Se interzice accesul în incinta spaţiilor destinate exclusiv plimbării câinilor a altor persoane decât deţinătorii animalelor având vârsta minimă de 18 ani şi capacitate deplină de exerciţiu. 

(5) Se interzice accesul în incinta spaţiilor destinate exclusiv plimbării câinilor amenajate de primărie a câinilor agresivi sau periculoşi. 

Art.5 (1) Se interzice deţinătorilor de câini producerea de zgomote neplăcute, puternice şi repetate cum ar fi: chemări repetate ale câinelui cu tonalitate ridicată prin folosirea cuvintelor sau altor sunete deranjante. 

(2) Deţinătorii de câini sunt obligaţi să întrerupă activităţile câinelui atunci când acestea devin un deranj pentru cetăţeni. 

 (3) Deţinătorii sunt obligaţi să intervină de îndată ce reacţiile câinelui devin un pericol pentru siguranţa persoanelor, înclusiv în situaţia în care acestea au fost provocate de comportamentul nepotrivit al cetăţenilor. 

(4) Persoanele aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca au obligaţia de a nu provoca câinii prin manifestări, atitudini sau gesturi agresive, tonalităţi ridicate ori în alte moduri care ar putea genera reacţii adverse din partea acestora. 

Art.6 (1) Se interzice abandonarea câinilor sau puilor pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca. 

(2) Se interzice improvizarea de adăposturi pentru câini pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca ori în garaje sau organizarea de lupte între câini. 

Art.7 Prezentul Regulament nu se referă la următoarele categorii de câini: a) câinii folosiţi de unităţile de poliţie, de jandarmerie, de alte unităţi militare, de unităţile vamale sau de serviciile publice de securitate, protecţie şi pază sau alte categorii de câini al căror regim este reglementat prin norme speciale; 

b) câinii-ghizi de nevăzători; 

c) câinii utilizaţi de structurile de salvare montană. 

Art.8 Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează cu amendă, după cum urmează: 

a) cu amendă de la 200 la 400 lei nerespectarea prevederilor art. 2 alin (1), (2) şi (4); art. 3 alin (1); art. 4 alin.1lit. a) şi b); art. 5 alin.(1) şi (2); 

b) cu amendă de la 300 la 500 lei nerespectarea prevederilor art. 3 alin (2); art. 4 alin.1 lit.c), 

d), e); art. 4 alin.(4); art. 5 alin. (4); 

c) cu amendă de la 400 la 600 lei nerespectarea prevederilor art . 4 alin. (5); art. 5 alin. (3); art. 6 alin. (1) şi (2).

Art. 9 (1) Controlul respectării prevederilor prezentului Regulament şi încheierea proceselor verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor vor fi efectuate de către agenţi constatatori care sunt: primarul municipiului Cluj-Napoca, persoanele împuternicite de către acesta şi poliţiştii locali. 

(2) Răspunderea pentru contravenţiile prevăzute de prezentul Regulament se reţine în sarcina persoanelor fizice sau juridice, după caz. 

Art. 10 Persoana sancţionată contravenţional poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la înmânare sau de la data comunicării procesului-verbal jumătate din minimul amenzii contravenţionale prevăzute la articolul 8. 

Art. 11 Dispoziţiile prezentului regulament se completează cu cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/ 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr. 180/ 2002 cu modificările ulterioare. 

Art. 12 De la data intrării în vigoare a prezentului regulament, îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea nr. 84/ 1996. Art.

13 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală Poliţia Locală şi Direcţia Tehnică. 

Proiectul este semnat de directorul executiv al Poliției locale, Minodora Fritea, de șefa de birou Carmen Maria Pătraș și de consilierul juridic Raul Florin Lola. 

Dacă ţi-a plăcut acest articol, urmăreşte BUZZNEWS pe FACEBOOK!

Taguri: regulament caini , cluj , botnita , lesa , primaria cluj , dezbatere caini

Spune-ti parerea

Din aceeasi categorie

meet the mentors day - un eveniment marca școala informală de it
Școala informală de IT a reunit în 7 Septembrie pasionații de tehnologie din Cluj-Napoca în cadrul celui mai inedit eveniment ...citeste tot
floreștiul are o școală nouă
La Florești a fost inaugurată prima școală construită în ultima jumătate de secol, relatează Via Cluj TV.citeste tot
presiune pentru a elibera lacul tarnița de abuzivi
Deputatul independent de Cluj Adrian Dohotaru i-a cerut prefectului de Cluj, Ioan Aurel Cherecheș, organizarea unui grup de lucru pentru ...citeste tot

Comentarii

Nu exista nici un comentariu pentru aceasta stire.

Comentează

Adresa de e-mail nu va fi publicată
Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Nume Email Mesaj 8 + 2 = .... (in litere)

Editorial

Raul Chis

Dar Primaria lui Emil Boc nu simte deocamdata probabil energia negativa a soselelor, cata vreme acei soferi ardeleni aflati in pragul AVC isi vor consuma ...

Claudiu Padurean

Totuşi, s-a schimbat ceva: România are mai puţină speranţă. În toamna anului 2015, am crezut că, în sfârşit, se vor schimba nişte lucruri. Oamenii care ...

Adrian Titus

Gașca Zurli a făcut un moment dedicat acestei mascote – un cântecel drăguț despre cum avem nevoie de șervețele la masă. Asta după ce la ...

Bianca Padurean

Sunt convinsă că şi alţi părinţi au trecut prin acelaşi calvar ar alegerii şcolii. Am trecut şi prin faza în care a trebuit să-mi fac ...

Vlad Pintea

Una singură: ELIMINAREA statului din chestiuni private, aici de-a dreptul intime. Reglementarea abuzivă a relațiilor dintre persoane responsabile, înzestrate cu conștiință și liber arbitru, este cea mai ...

Stiri pe scurt

Primăria va elibera 3.500 de carduri noi de utilizator pentru sistemul de bike sharing
Sănătatea florilor: sfaturi de la specialiști
Primaria Floresti ofera o ambulanta ISU Cluj
Se închide circulația pe podul Porțelanului
Clujul va găzdui principalul eveniment al Comitetului European al Regiunilor în 2019
Ediţie Specială DIECE - Reverberaţiile totalitare din Europa Centrală şi de Est
Managerii de la BRD, Bitdefender, Bosch și Emerson, invitații speciali ai conferinței „Putere prin oameni”
Lucrările de modernizare a drumului județean Gilău–Someșu Rece–Mărișel–DN 1R, în faza de asfaltare
Regulament nou de finantare a cultelor, sportului sau ONG-urilor din judetul Cluj
Alin Tise il invita pe David Ciceo la o intalnire de clarificare

Ultima ora

Floreștiul are o școală nouă
Presiune pentru a elibera Lacul Tarnița de abuzivi
TOP 10 firme pe piața construcțiillor
Programul Bursele ANIS 2019 a strâns un fond de premiere de 60.000 euro
FUTURE – Construiește cu pasiune programul de educație altfel ce pregătește tinerii pentru primul loc de muncă
Meet the Mentors Day - Un eveniment marca Școala informală de IT
Deputatul PNL Adrian Oros, despre vizita lui Klaus Iohannis la Casa Albă: "Un semnal de încredere"
Ce proiect important finalizează Primăria Florești în curând
Se intampla joi si vineri la Zilele Culturale Maghiare
OPERA Națională Română din Cluj: Concertul în aer liber de prezentare a Stagiunii 100

Filosoful si dizidentul ungar G.M. Tamás a declarat intr-un interviu acordat Via Cluj TV ca nu exista in acest moment in ... citeste tot

Profesorul salajean Mircea Groza este unul dintre acei pasionati de gastronomie care exploreaza cu interes bucataria ardeleneasca. In aventura sa ... citeste tot

Wizz Air a început operarea a noi rute de la bazele sale din Cluj-Napoca și Iași. Cu două zboruri săptămânale, ... citeste tot

Președintele României, Klaus Iohannis, a criticat-o vineri pe doamna cocoțată în scaunul de premier al României după ce aceasta a ... citeste tot

Parteneri

Te invitam sa tinem legatura si prin Facebook