Rămâi alături de noi   facebook logo youtube logo twitter logo
buzznews logo

BOTNIȚĂ OBLIGATORIE pentru câini, AMENZI URIAȘE pentru LĂTRAT - VEZI INTEGRAL regulamentul care va trebui respectat la Cluj

Stiri din Cluj 22 Iulie 2014, 14:50
Spune-ti parerea

Amenzi de la 200 la 600 de lei. Cam asta ar urma să îi aștepte pe stăpânii de câini care nu vor respecta noul regulament al Primăriei Cluj cu privire la accesul, circulatia si plimbarea cainilor cu stapan pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca.

Regulamentul nu a fost încă adoptat, fiind în faza dezbaterilor. Prima rundă de discuții pe marginea proiectului va avea loc miercuri, 6 august 2014, de la ora 15.00, in Sala de Sticla a Primariei. 

Regulamentul  cu privire la accesul, circulatia si plimbarea cainilor cu stapan pe domeniul public sau privat are trei cuvinte cheie: curățenie, linişte și siguranţă. 

Documentul prevede obligația ca pe raza orașului câinii să poarte lesă şi botniţă cu excepţia câinilor de talie mică care vor fi purtaţi cu lesă sau ham. Patrupedele vor avea interdicție însă în foarte multe locuri din oraș. În schimb, Primăria promite să amenajeze în oraș și spații destinate exclusiv plimbării câinilor.  

Plimbarea câinilor se poate face în pădurile Făget, Hoia şi Lombului, dar dacă vor fi lăsaţi liberi, vor purta botniţă, cu excepţia celor de talie mică

Pe timpul plimbării, însoţitorii câinilor au obligaţia de a colecta dejecţiile provenite de la animalele pe care le deţin. 

Regulamentul mai arată că se interzice deţinătorilor de câini producerea de zgomote neplăcute, puternice şi repetate cum ar fi: chemări repetate ale câinelui cu tonalitate ridicată prin folosirea cuvintelor sau altor sunete deranjante. 

REGULAMENT PRIVIND ACCESUL, CIRCULAŢIA ŞI PLIMBAREA CÂINILOR CU STĂPÂN PE DOMENIUL PUBLIC SAU PRIVAT AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA 

Art.1 (1) Prezentul regulament stabileşte cadrul legal privind accesul, circulaţia şi plimbarea câinilor cu stăpân pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca; reglementează măsurile necesare pentru asigurarea unui climat civilizat în spaţiile publice din municipiu;

urmăreşte păstrarea curăţeniei, menţinerea ordinii, liniştii şi siguranţei publice, protejarea sănătăţii populaţiei, prevenirea agresivităţii asupra oamenilor şi animalelor, protecţia, conservarea şi menţinerea spaţiilor verzi în starea corespunzãtoare destinaţiei lor; limitează accesului câinilor în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ, de alimentaţie publică, a unităţilor sanitare precum şi în alte locuri publice sau în mijloacele de transport în comun; stabileşte drepturi şi obligaţii în favoarea, respectiv în sarcina deţinătorilor de câini aflaţi pe domeniul public sau privat al mun. Cluj-Napoca precum şi conseciţele nerespectării acestor obligaţii. 

(2) În sensul prezentului regulament, prin deţinător de câine se înţelege proprietarul, persoana care deţine cu orice titlu, precum şi orice persoană fizică sau juridică în îngrijirea căreia se află animalul. 

(3) Deţinătorii de câini care locuiesc în blocuri sau locuinţe colective au obligaţia de a respecta orele de linişte, normele generale de curăţenie, igienă şi întreţinere a spaţiului comun (holuri, casa scării, etc.). Orice litigiu cu privire la încălcarea proprietăţii comune sau individuale se va soluţiona de către instanţele de judecată. 

Art. 2 (1) Se interzice lăsarea în libertate, fără supraveghere, pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca a câinilor cu stăpân, indiferent de rasă şi talie. 

(2) Pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca câinii vor fi purtaţi cu lesă şi botniţă cu excepţia câinilor de talie mică care vor fi purtaţi cu lesă sau ham.  

(3) Câinii agresivi sau periculoşi, definiţi ca atare prin legi speciale, vor fi purtaţi în mod obligatoriu cu botniţă şi vor fi ţinuţi în zgardă şi lesă sau ham, iar deţinătorii acestora vor respecta întru totul obligaţiile şi interdicţiile stabilite în sarcina lor prin legi speciale în ceea ce priveşte accesul, circulaţia şi plimbarea lor pe domeniul public/ privat al municipiului Cluj-Napoca. 

(4) Plimbarea câinilor se poate face în pădurile Făget, Hoia şi Lombului. În aceste locuri, în cazul în care vor fi lăsaţi liberi, câinii vor purta botniţă, cu excepţia celor de talie mică. 

Art.3 (1) Deţinătorii de câini sunt obligaţi, la ieşirea cu aceştia în spaţiile publice, să aibă asupra lor actul de identitate şi carnetul de sănătate al câinelui. 

(2) Pe timpul plimbării, însoţitorii câinilor au obligaţia de a colecta dejecţiile provenite de la animalele pe care le deţin. În acest scop vor avea asupra lor, în mod obligatoriu, dotările necesare (pungi, mănuşi de unică folosinţă, etc). 

Art. 4 (1) Se interzice accesul, circulaţia sau plimbarea câinilor cu stăpân pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca: 

a) pe spaţiile verzi, cu excepţia zonelor, locaţiilor sau perimetrelor delimitate, amenajate şi semnalizate corespunzător în care este permis în mod expres accesul câinilor. 

 b) în perimetrul unităţilor de învăţământ, de alimentaţie publică, al unităţilor sanitare, ştanduri, terase, pieţe şi terenuri de sport; 

 c) în mijloacele de transport în comun;

 d) în locurile de joacă pentru copii; 

 e) în orice altă locaţie, zonă sau perimetru aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Cluj-Napoca semnalizat prin indicatoare/ panouri care interzic accesul câinilor. 

(2) În sensul prezentului regulament, spaţiile verzi cuprind urmãtoarele tipuri de terenuri aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Cluj-Napoca: parcuri, grãdini, scuaruri, fâşii plantate, grãdini botanice, muzee în aer liber, parcuri expoziţionale, zone ambientale şi de agrement; cele aferente dotãrilor publice (creşe, grãdiniţe, şcoli, unitãţi sanitare sau de protecţie socialã, instituţii, edificii de cult, etc); baze sportive; aranjamente florare; spaţii verzi pentru protecţia lacurilor şi cursurilor de apã; spaţii verzi aferente locuinţelor de tip condominiu; culoare de protecţie faţã de infrastructura tehnicã. 

(3) Direcţia tehnică din cadrul primăriei municipiului Cluj-Napoca va face demersurile necesare pentru identificarea şi amenjarea spaţiilor destinate exclusiv plimbării câinilor. Locaţiile respective vor fi complet împrejmuite cu gard astfel încât să nu permită ieşirea câinilor în afara perimetrului destinat lor, iar poarta de intrare va fi prevăzută cu dispozitiv de închidere. Suprafaţa spaţiilor va fi acoperită cu iarbă, pietriş mărunt rotunjit sau alte materiale care să nu provoace rănirea câinilor şi vor fi semnalizate prin panouri. Spaţiile special amenajate destinate exclusiv plimbării câinilor, împrejmuite cu gard, unde câinii au acces fără lesă sau botniţă, vor fi utilizate în mod corespunzător, potrivit destinaţiei lor.

(4) Se interzice accesul în incinta spaţiilor destinate exclusiv plimbării câinilor a altor persoane decât deţinătorii animalelor având vârsta minimă de 18 ani şi capacitate deplină de exerciţiu. 

(5) Se interzice accesul în incinta spaţiilor destinate exclusiv plimbării câinilor amenajate de primărie a câinilor agresivi sau periculoşi. 

Art.5 (1) Se interzice deţinătorilor de câini producerea de zgomote neplăcute, puternice şi repetate cum ar fi: chemări repetate ale câinelui cu tonalitate ridicată prin folosirea cuvintelor sau altor sunete deranjante. 

(2) Deţinătorii de câini sunt obligaţi să întrerupă activităţile câinelui atunci când acestea devin un deranj pentru cetăţeni. 

 (3) Deţinătorii sunt obligaţi să intervină de îndată ce reacţiile câinelui devin un pericol pentru siguranţa persoanelor, înclusiv în situaţia în care acestea au fost provocate de comportamentul nepotrivit al cetăţenilor. 

(4) Persoanele aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca au obligaţia de a nu provoca câinii prin manifestări, atitudini sau gesturi agresive, tonalităţi ridicate ori în alte moduri care ar putea genera reacţii adverse din partea acestora. 

Art.6 (1) Se interzice abandonarea câinilor sau puilor pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca. 

(2) Se interzice improvizarea de adăposturi pentru câini pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca ori în garaje sau organizarea de lupte între câini. 

Art.7 Prezentul Regulament nu se referă la următoarele categorii de câini: a) câinii folosiţi de unităţile de poliţie, de jandarmerie, de alte unităţi militare, de unităţile vamale sau de serviciile publice de securitate, protecţie şi pază sau alte categorii de câini al căror regim este reglementat prin norme speciale; 

b) câinii-ghizi de nevăzători; 

c) câinii utilizaţi de structurile de salvare montană. 

Art.8 Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează cu amendă, după cum urmează: 

a) cu amendă de la 200 la 400 lei nerespectarea prevederilor art. 2 alin (1), (2) şi (4); art. 3 alin (1); art. 4 alin.1lit. a) şi b); art. 5 alin.(1) şi (2); 

b) cu amendă de la 300 la 500 lei nerespectarea prevederilor art. 3 alin (2); art. 4 alin.1 lit.c), 

d), e); art. 4 alin.(4); art. 5 alin. (4); 

c) cu amendă de la 400 la 600 lei nerespectarea prevederilor art . 4 alin. (5); art. 5 alin. (3); art. 6 alin. (1) şi (2).

Art. 9 (1) Controlul respectării prevederilor prezentului Regulament şi încheierea proceselor verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor vor fi efectuate de către agenţi constatatori care sunt: primarul municipiului Cluj-Napoca, persoanele împuternicite de către acesta şi poliţiştii locali. 

(2) Răspunderea pentru contravenţiile prevăzute de prezentul Regulament se reţine în sarcina persoanelor fizice sau juridice, după caz. 

Art. 10 Persoana sancţionată contravenţional poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la înmânare sau de la data comunicării procesului-verbal jumătate din minimul amenzii contravenţionale prevăzute la articolul 8. 

Art. 11 Dispoziţiile prezentului regulament se completează cu cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/ 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr. 180/ 2002 cu modificările ulterioare. 

Art. 12 De la data intrării în vigoare a prezentului regulament, îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea nr. 84/ 1996. Art.

13 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală Poliţia Locală şi Direcţia Tehnică. 

Proiectul este semnat de directorul executiv al Poliției locale, Minodora Fritea, de șefa de birou Carmen Maria Pătraș și de consilierul juridic Raul Florin Lola. 

Dacă ţi-a plăcut acest articol, urmăreşte BUZZNEWS pe FACEBOOK!

Taguri: regulament caini , cluj , botnita , lesa , primaria cluj , dezbatere caini

Spune-ti parerea

Din aceeasi categorie

câți clujeni și-au pierdut de fapt locul de muncă din cauza covid 19
Peste 128 de mii de persoane au fost trimise în șoimaj tehnic la Cluj iar acum AJOFM se străduiește să aplice ...citeste tot
câți bani pot primi firmele care iau ucenici
Firmele pot primi bani de la stat dacă iau ucenici. Directorul AJOFM Cluj, Ana Maria Chiciudean, a oferit detalii pe ...citeste tot
aeroportul cluj: se reiau charterele turistice către grecia, egipt, tunisia, turcia și constanța
De astăzi, 1 iulie 2020, de pe Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj se reiau zborurile charter turistice, spre 9 destinații ...citeste tot

Comentarii

Nu exista nici un comentariu pentru aceasta stire.

Comentează

Adresa de e-mail nu va fi publicată
Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Nume Email Mesaj 8 + 2 = .... (in litere)

Editorial

Raul Chis

Dar Primaria lui Emil Boc nu simte deocamdata probabil energia negativa a soselelor, cata vreme acei soferi ardeleni aflati in pragul AVC isi vor consuma ...

Claudiu Padurean

Totuşi, s-a schimbat ceva: România are mai puţină speranţă. În toamna anului 2015, am crezut că, în sfârşit, se vor schimba nişte lucruri. Oamenii care ...

Adrian Titus

Gașca Zurli a făcut un moment dedicat acestei mascote – un cântecel drăguț despre cum avem nevoie de șervețele la masă. Asta după ce la ...

Bianca Padurean

Sunt patroni care se baricadează în vilele lor (nu mă înțelegeți greșit, nu spun asta cu mânie protelatară a unui locatar la bloc), dar își ...

Vlad Pintea

Însă odată ce urnele s-au închis, imediat s-a deschis sezonul de "pus cenușă în cap", mulți arătându-se scârbiți că au fost puși în situația unei ...

Stiri pe scurt

S-a prelungit termenul de depunere a declaratiei privind beneficiarul real
Makers Cafe, prima cafenea 3D din Cluj
Primăria va elibera 3.500 de carduri noi de utilizator pentru sistemul de bike sharing
Sănătatea florilor: sfaturi de la specialiști
Primaria Floresti ofera o ambulanta ISU Cluj
Se închide circulația pe podul Porțelanului
Clujul va găzdui principalul eveniment al Comitetului European al Regiunilor în 2019
Ediţie Specială DIECE - Reverberaţiile totalitare din Europa Centrală şi de Est
Managerii de la BRD, Bitdefender, Bosch și Emerson, invitații speciali ai conferinței „Putere prin oameni”
Lucrările de modernizare a drumului județean Gilău–Someșu Rece–Mărișel–DN 1R, în faza de asfaltare

Ultima ora

Ronaldo și Messi, pe locurile 2 și 3 în topul celor mai bine plătiți sportivi ai decadei
Câți clujeni și-au pierdut de fapt locul de muncă din cauza COVID 19
Câți bani pot primi firmele care iau ucenici
Metroul și trenul metropolitan din Cluj, proiecte incluse spre finanțare în Planul Național de Investiții al Guvernului
Aeroportul Cluj: se reiau charterele turistice către Grecia, Egipt, Tunisia, Turcia și Constanța
Cel mai modern GARDEN CENTER din Transilvania: produse la superlativ, la pachet cu sfatul specialiștilor
STIAI CA: exista 5 meserii care nu vor disparea vreodata?
URMEAZĂ sau nu o CRIZĂ ca și cea din anii 1929-1933? Ce spune Dan Schwartz, Managing Partner RSM România
Consiliul Național al IMM-urilor cere guvernului termene clare de implementare a măsurilor pentru relansarea economică a României
SURPRIZA TIFF: Festivalul are loc între 31 iulie și 9 august, cu asigurarea distanței între cinefili

„Adevăratul motor al economiei românești îl constituie antreprenoriatul. Îi îndemn pe antreprenori să nu confunde pregătirea pentru cele mai rele ... citeste tot

Profesorul salajean Mircea Groza este unul dintre acei pasionati de gastronomie care exploreaza cu interes bucataria ardeleneasca. In aventura sa ... citeste tot

Wizz Air a început operarea a noi rute de la bazele sale din Cluj-Napoca și Iași. Cu două zboruri săptămânale, ... citeste tot

Președintele României, Klaus Iohannis, a criticat-o vineri pe doamna cocoțată în scaunul de premier al României după ce aceasta a ... citeste tot

Parteneri

Te invitam sa tinem legatura si prin Facebook