Rămâi alături de noi   facebook logo youtube logo twitter logo
buzznews logo

BUSINESS nou? Ce sa alegi intre un SRL, SRL-D si un PFA

Opinii 27 Septembrie 2017, 17:44 de MELINDA TUTU
Spune-ti parerea

Pentru antreprenorii aflaţi la început la drum, o mare provocare este alegerea celei mai potrivite forme juridice pentru start-up. 

dr Melinda  TutuDe aceea, am sintetizat informaţiile utile pentru cei care cumpănesc acum dacă să îşi înfiinţeze un SRL, un SRL-D sau un PFA.

 

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ (SRL)

 

Condiţii de infiinţare 

Capitalul social nu poate fi mai mic de 200 lei şi se divide în părţi sociale egale, care nu pot fi mai mici de 10 lei. Într-un SRL, numărul asociaţilor nu poate fi mai mare de 50.

O persoană fizică sau o persoană juridică nu poate fi asociat unic decât într-o singură societate cu răspundere limitată. 

O societate cu răspundere limitată nu poate avea ca asociat unic o altă societate cu răspundere limitată, alcătuită dintr-o singură persoană.

 

Avantajele constituirii unui SRL

Nu există limite în alegerea domeniilor de activitate şi a codurilor CAEN reprezentative;

Răspunderea personală a asociaţilor în caz de datorii este limitată la capitalul social pe care l-a depus în momentul înfiinţării;

SRL-urile au dreptul de a participa la licitaţii publice sau private;

Dacă veniturile anuale se situează sub pragul de 65.000 euro, impozitul pe profit de 16% este înlocuit cu un impozit pe venit de 3%. Astfel, firmele cu cheltuieli mici sunt avantajate în cazul optării pentru SRL.

Dezavantajele constituirii unui SRL

Cheltuielile de administrare sunt, în general, mai ridicate faţă de un PFA;

Există obligativitatea colaborării cu un contabil autorizat;

Asociatul unui SRL nu poate beneficia de profitul obţinut decât prin distribuirea de dividende, pentru care se aplică începând cu 2017 un impozit total de 10,5% (5% impozit pe dividende, 5,5% contribuţia la sănătate CASS);

Procesul de desfiin?are a unui SRL este mai anevoios şi se rezolvă, uzual, în termen de aproximativ două luni.

Taxele obligatorii pentru SRL

3% impozit din venituri dacă societate nu are salariaţi, 2% impozit din venituri dacă societatea are un singur salariat, respectiv 1% impozit din venituri dacă societatea are 2 sau mai mulţi salariaţi. Prin salariat se înţelege o normă de 8 ore/ zi de lucru, adică fie o persoană angajată cu 8 ore, fie mai multe persoane angajate cu fracţie mai mică de timp, dar care cumulează 8 ore.

16% impozit pe profit (pentru societăţile plătitoare de impozit pe profit); 

5% impozit pe dividende.

5.5% contribuţie la sănătate pentru retragerea dividendelor.

 

SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ – DEBUTANT (SRL-D)

 

Condiţii înfiinţare 

Un SRL-D poate fi înfiinţat de un întreprinzător debutant, o persoană fizică majoră ce nu a mai fost acţionar în cadrul altor firme din spatiul economic european. Dacă a avut un PFA sau o Întreprindere Individuală, se poate înfiin?a un SRL-D. Important e să nu fi fost acţionar într-un SRL(-D) sau SA. 

SRL-D-ul poate să aibă până la 5 asociaţi, însă toţi trebuie să respecte condi?ia de mai sus. De asemenea, societatea trebuie să fie administrată de cel puţin unul dintre ei, ori de asociatul unic. 

La înfiinţarea SRL-D-ului, se pot alege maximum 5 grupe (cele cu 3 cifre) de activitate pentru obiectul de activitate, fiind excluse o serie de coduri CAEN specifice, ce pot fi regăsite în Normele de aplicare a OUG nr. 6/2011. 

Avantajele specifice SRL-D

În vederea sprijinirii tinerilor şi încurajarea acestora spre deschiderea unor noi afaceri, SRL-D-ul vine cu o serie de avantaje faţă de un SRL normal sau un PFA: 

Poate să aplice pentru obţinerea unui ajutor financiar nerambursabil de 10.000 de euro. 

Există garanţii acordate de Fondul National de Garantare a creditelor pentru IMM-uri, până la 80% din valoarea creditului solicitat, în limita sumei de 80.000 de euro.

Scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 salariaţi, angajaţi pe perioadă nedeterminată. Pentru fiecare salariat, scutirea nu se acordă pentru veniturile salariale lunare care depăşesc cuantumul câştigului salarial mediu brut pe economie din anul anterior;

Dezavantaje specifice SRL-D

La finalul perioadei de 3 ani, trebuie făcută menţiune la Oficiul Registrului Comerţului cu privire la schimbarea statutului societăţii. 

Pe lângă obligaţiile specifice oricărei societăţi cu răspundere limitată, SRL-D-ul are o serie de obligaţii tipice:

În termen de cel mult 30 zile lucrătoare de la inregistrare, SRL-D-ul trebuie să înştiinţeze oficiul teritorial pentru intreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie al AIPPIMM în a cărui rază de competenţă îşi are sediul social.

Să angajeze cel puţin 2 salariaţi în momentul în care face prima tragere din cadrul AFN-ului de 10.000 de euro si sau beneficiază de creditul contragarantat.

Să reinvestească anual cel puţin 50% din profitul realizat în anul anterior.

Să depună la AIPPIMM situaţiile financiare semestriale şi anuale. 

Calitatea de microîntreprindere aparţinând întreprinzătorului debutant se pierde prin efectul legii 

La data de 31 decembrie a anului când se indeplinesc 3 ani de la data înregistrării;

La data la care oricare dintre autorităţile competente constată că societatea nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) din OUG nr. 6/2011 ?i men?ionate mai sus la punctele 2.1., 2.2.;

La data la care activitatea microîntreprinderii aparţinând întreprinzătorului debutant a încetat voluntar sau când a fost declanşată procedura de insolvenţă;

La implinirea a 45 de zile lucrătoare de la data scadenţei unei obligaţii fiscale neîndeplinite;

La data depunerii situaţiei financiare semestriale sau anuale, dacă cifra de afaceri a atins echivalentul in lei a 500.000 de euro.

 

PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ (PFA)

 

Condiţii înfiinţare 

Pot desfă?ura activită?i economice în cadrul unei PFA persoanele fizice care:

au împlinit vârsta de 18 ani; 

nu au săvârşit fapte sancţionate de legile financiare, vamale şi cele care privesc disciplina financiar-fiscală, de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal;

au un sediu profesional declarat. Pentru stabilirea sediului profesional este necesar ca PFA, să deţină un drept de folosinţă asupra imobilului la adresa căruia acesta este declarat.

declară pe propria răspundere că îndeplinesc condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi al protecţiei muncii.

Avantajele înființării unui PFA

Costurile de administrare sunt mai reduse;

Nu există obligativitatea unui contabil autorizat, deţinătorul de PFA putând să ţină propria contabilitate. Dacă totuşi se optează pentru angajarea unui contabil, serviciile au un cost mai redus faţă de un SRL;

Procesul de depunere a documentaţiei în faţa organelor fiscale este mai facil şi constă în depunerea unor declaraţii la ANAF;

O persoană titular al PFA poate cumula calitatea de persoana fizică autorizată cu cea de salariat al unei terţe persoane care funcţionează atât în acelaşi domeniu, cât şi într-un alt domeniu de activitate economică decât cel pentru care PFA este autorizată;

PFA poate avea în obiectul de activitate cel mult 5 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN;

În scopul exercitării activităţii/activităţilor pentru care a fost autorizată, PFA poate stabili relaţii contractuale, în condiţiile legii, cu orice persoane fizice şi juridice, cu alte PFA, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale, pentru efectuarea unei activităţi economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic dobândit potrivit prezentei secţiuni;

PFA poate desfăşura activităţile pentru care este autorizată, singură sau împreună cu cel mult 3 persoane, angajate de aceasta, în calitate de angajator, cu contract individual de muncă, încheiat şi înregistrat în condiţiile legii;

Desfiinţarea unui PFA se realizează mai simplu faţă de un SRL, iar costurile sunt mai reduse.

Dezavantajele înființării unui PFA

Un PFA se poate înfiinţa numai pe baza unor documente care să ateste pregătirea profesională a solicitantului;

Se pot alege doar codurile CAEN care privesc activităţi ce pot fi prestate de solicitant;

O persoană fizică autorizată are dreptul de a avea maxim 3 (trei) angajaţi;

Dacă PFA-ul nu realizează venit în cursul unui an, acesta nu este scutit de la plata contribuţiilor la CASS si CAS, care se vor calcula pe baza venitului minim pe economie;

Persoana fizică răspunde cu patrimoniul personal în cazul în care se înregistrează datorii ce depă?esc patrimoniul de afecta?iune;

În cazul unui PFA, posibilitatea de dezvoltare este limitată.

Taxele obligatorii pentru un PFA

16% impozit pe venit, la venitul determinat ca venit încasat minus cheltuielile aferente activității,

5,5% contributie individuala de sanatate (CASS). Această taxă se plătește în continuare în anul 2016, nu beneficiază de plafoane preferențiale și se calculează în funcție de venit,

10.5% sau 26,3% în funcție de op?iunea proprie, contribuție individuală pentru pensie.  Odată selectată, op?iunea este considerată validă pe parcursul întregului an și nu va putea fi modificată decât la începutul anului următor. Este important de menționat aici că această cotă parțială, de 10.5% nu asigură o contribuție completă la pensie, ci doar o treime. 

Dacă persoana își dorește contribuția completă ?i prin urmare, o pensie completă, va trebui să selecteze cota integrală de contribu?ie, care include ?i cei 15,8% răma?i, considera?i contribu?ia angajatorului. Oricare ar fi varianta pe care o alege PFA-ul,începând cu 1 ianuarie 2016, orice Persoană Fizică Autorizată datorează în mod obligatoriu cel pu?in contribu?ia par?ială la  pensie, în cuantum de 10,5% calculată în func?ie de venitul net obţinut, indiferent dacă persoana respectivă este salariată.

Cu toate acestea, există excepţii de la regulă, unele tipuri de PFA fiind scutite de plata contribuţiei la sistemul de pensii( nu se plateste CAS de către PFA-urile care au venit net anual mai mic de 35% din câ?tigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, adică mai mic de 938,35 lei).

Concluzii

Analizând formele de asociere redate sumar în cele de mai sus, este necesar şi recomandat ca antreprenorul să aleagă una dintre acestea în funcţie de necesităţile personale ale afacerii, perspectivele de dezvoltare ale acestuia.

Totodată, aspectul financiar-contabil, ce marchează activitatea unei entităţi de la înfiinţare şi până la radierea din Registrul Comerţului, nu este de neglijat.

AUTOR: Dr. Melinda Tuţu, Partener Tuţu şi Asociaţii (www.tutu-asociatii.ro)

Articol preluat de pe clujtoday.ro. 

Acest articol a fost scris pentru Trustul Clujean de Presă, care include site-urile BuzzNews.ro, ClujulCultural.ro, Welcome2Cluj.com, ClujToday.ro, TransylvaniaToday.ro, SportinCluj.ro, ClujInsider.ro și UNESCOinRomania.ro. 

Dacă ţi-a plăcut acest articol, urmăreşte BUZZNEWS pe FACEBOOK!

Taguri: melinda tutu , firma , srl , srl-d , pfa

Spune-ti parerea

Din aceeasi categorie

experții în corporate intelligence: atenție, în românia au revenit și grupări infracționale care acționau în vest
În perioada următoare, va exista un trend ascendent al indicatorilor statistici de criminalitate, mediul de afaceri local urmând să fie ...citeste tot
periculoșii bătrâni, un text de ioan aurel pop care denunță derapajele în relația cu vârstnicii în timpul pandemiei
Președintele Academiei Române, clujeanul Ioan-Aurel Pop, a făcut o radiografie profundă a schimbării de atitudine față de cea mai expusă ...citeste tot
coronavirusul, un nou motiv de discriminare socială a elevilor din mediul rural
Conform unui raport dat publicității de către Națiunile Unite și citat recent de New York Times, mai mult de 770 ...citeste tot

Comentarii

Nu exista nici un comentariu pentru aceasta stire.

Comentează

Adresa de e-mail nu va fi publicată
Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Nume Email Mesaj 8 + 2 = .... (in litere)

Editorial

Raul Chis

Dacă prin măsurile luate la începutul pandemiei România era un exemplu pentru alte state, după încheierea stării de urgență lucrurile au luat-o razna. În primul ...

Claudiu Padurean

Totuşi, s-a schimbat ceva: România are mai puţină speranţă. În toamna anului 2015, am crezut că, în sfârşit, se vor schimba nişte lucruri. Oamenii care ...

Adrian Titus

Gașca Zurli a făcut un moment dedicat acestei mascote – un cântecel drăguț despre cum avem nevoie de șervețele la masă. Asta după ce la ...

Bianca Padurean

Sunt patroni care se baricadează în vilele lor (nu mă înțelegeți greșit, nu spun asta cu mânie protelatară a unui locatar la bloc), dar își ...

Vlad Pintea

Însă odată ce urnele s-au închis, imediat s-a deschis sezonul de "pus cenușă în cap", mulți arătându-se scârbiți că au fost puși în situația unei ...

Stiri pe scurt

S-a prelungit termenul de depunere a declaratiei privind beneficiarul real
Makers Cafe, prima cafenea 3D din Cluj
Primăria va elibera 3.500 de carduri noi de utilizator pentru sistemul de bike sharing
Sănătatea florilor: sfaturi de la specialiști
Primaria Floresti ofera o ambulanta ISU Cluj
Se închide circulația pe podul Porțelanului
Clujul va găzdui principalul eveniment al Comitetului European al Regiunilor în 2019
Ediţie Specială DIECE - Reverberaţiile totalitare din Europa Centrală şi de Est
Managerii de la BRD, Bitdefender, Bosch și Emerson, invitații speciali ai conferinței „Putere prin oameni”
Lucrările de modernizare a drumului județean Gilău–Someșu Rece–Mărișel–DN 1R, în faza de asfaltare

Ultima ora

EXPERIMENT: Suport de biciclete montat pe autobuze din Cluj
82 de clujeni, diagnosticați cu COVID 19 în ultimele 24 de ore! 1 679 de cazuri noi la nivel național
LIVE: O noua cale de rulare paralelă cu pista este construită la Aeroportul din Cluj
Clujul, locul doi după București la numărul de infectări în ultimele 24 de ore: avem 99 de cazuri noi
Un reprezentat al IMM-urilor vrea o lege care să sancționeze abuzurile instituțiilor cu atribuții de control a contribuabililor
De ce nu au ajuns la Cluj tabletele promise de Ministerul Educației? Răspunde Marinela Marc, șefa ISJ Cluj
Încheierea cu succes a proiectului „Creşterea competitivităţii High Tech Tecnosky SRL prin extinderea capacităţii de producţie”
Cluj-Napoca în primele 6 orașe inovatoare din UE
VIDEO Ovidiu Lipan Țăndărică, show impresionant la Cluj
Călin Cozma, candidat independent la Consiliul Local, revoltat că nu are drepturi egale cu partidele

Pandemia schimbă obiceiurile de consum. Ce investiții vor fi interesante? Este întrebarea la care răspunde pentru Via Cluj TV vicepreședintele ... citeste tot

Un gulas la ceaun pregatit dupa o reteta ungureasca transmisa prin viu grai in Ardeal. citeste tot

De astăzi, 1 iulie 2020, de pe Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj se reiau zborurile charter turistice, spre 9 destinații ... citeste tot

Cel mai modern garden center din Transilvania se află la intrarea în Cluj, pe Calea Turzii 287-289. Este o suprafață de ... citeste tot

Parteneri

Te invitam sa tinem legatura si prin Facebook