Rămâi alături de noi   facebook logo youtube logo twitter logo
buzznews logo

Recorul UBB: Avem universități de rușine, păstrate din spirit colectivist, de „întrajutorare tovărășească”

Stiri din Cluj 2 Octombrie 2017, 18:05
Spune-ti parerea

Azi avem aproape mai multe universități decât licee, între care (mă refer la cele din urmă), spre sporirea confuziei, unele sunt „colegii” și chiar „colegii naționale”; avem universități de stat în care aproape  jumătate din bugete provin din fonduri private și universități particulare sprijinite de stat; avem universități performante (la nivelul nostru), nestimulate pentru menținerea și sporirea performanței și universități de rușine, păstrate în virtutea unui spirit colectivist, de „întrajutorare tovărășească”, desuet și păgubos", a declarat rectorul UBB, Acad. prof. univ. dr. Ioan Aurel Pop, cu ocazia deschiderii noului an universitar. Discursul integral, mai jos.

UBB"Distinși oaspeți,

Dragi colegi și studenți,

Mi-ar plăcea – spun asta din nou – să vă pot înștiința că începem al 436-lea an

academic, dar nu ar fi exact. Aș putea, totuși, s-o fac „vag și mitic”, cum zicea

profesorul meu de filosofie, Ion Aluaș, mai ales că trăim în epoca post-modernă, nu a

adevărului-corespondență și nici a adevărului-coerență, ci a adevărului-semnificație,

a adevărului construit după sensibilitatea fiecăruia. Dar, dincolo de acest relativism

fără frontiere, de la 1581 încoace, au fost puțini ani aici la Cluj fără școală superioară,

fără școală serioasă, indiferent de limba în care s-au făcut studiile.

 

După o creștere nesănătoasă sau după o „criză de creștere” din vremea când

prosperitatea părea eternă, această universitate s-a stabilizat de ani buni la circa 40-

42.000 de studenți, la toate nivelurile și formele de studiu. În vară am avut înscriși cu

11% mai mulți candidați decât anul trecut și am înmatriculat în anul I peste 15.500 de

studenți. Instituția are circa 1.500 de cadre didactice titulare, dintre care aproape 800

sunt lectori și asistenți. Ne pregătim de noi programe de licență și de masterat la

Chimie și Inginerie Chimică, la Biologie și Geologie, la Științe Politice,

Administrative și ale Comunicării, la Psihologie și Științe ale Educației, la Sociologie

și Asistență Socială, la Studii Europene, la Teologie Ortodoxă, la Teologie Reformată.

Noile programe sunt firești, ca și renunțarea la unele vechi, iar faptul arată că ne

încadrăm în dinamica societății.

 

UBB a lansat chiar înainte de începerea anului universitar anterior Institutul

de Studii Avansate în Știință și Tehnologie (STAR-UBB). Institutul reprezintă o

dimensiune importantă în strategia universității de a fi o universitate de top mondial,

de excelență, cu modele de bune practici internaționale, aidoma universităților de tip

world-class. În anul academic 2016-2017, STAR-UBB a oferit burse (fellowships) pentru

profesori internaționali, burse acordate de firme, burse pentru studenți – Doctoratul

European, burse pentru tinerii cercetători și pentru studenții de performanță,

fellowships interne. De asemenea, s-a dezvoltat Oficiul de Management și Transfer

Tehnologic și Cognitiv prin încurajarea inovării antreprenoriale, încurajarea

brevetării/ patentării, servicii inovatoare către comunitate.

 

UBB a obținut rezultate foarte bune și în ierarhizările internaționale,

menținându-și poziția printre cele mai bune 2-3% din cele aproximativ 27.000 de

universități ale lumii. Astfel, UBB este singura universitate din România prezentă în

Academic Ranking of World Universities/ ARWU, cunoscut și ca ranking-ul Shanghai al

universităților, considerat cel mai vechi și cel mai prestigios clasament internațional

prin prisma indicatorilor de excelență – prioritar de cercetare – folosiți în analiză. În

această ierarhizare, Universitatea Babeș-Bolyai ocupă poziția 601-700 la nivel

internațional, mai exact 614 (între primele 2,3% universități ale lumii).

 

În ceea ce privește rezultatele pe domenii, conform Clasamentului Shanghai, UBB se află pe

poziția 201-300 la Matematică, în timp ce la Inginerie Mecanică UBB ocupă locul 37

din 300 de poziții incluse în clasament. În Times Higher Education Ranking, una din

cele mai complexe ierarhizări internaționale ale universităților, combinând criterii

academice legate de educație, cercetare, relația cu mediul socio-economic și

internaționalizare, UBB se află pe prima poziție la nivel național, respectiv pe

pozițiile 601-800 la nivel internațional. University Ranking by Academic Performance, un

clasament internațional al universităților focalizat pe activitatea de cercetare de

prestigiu, poziționează și el Universitatea Babeș-Bolyai pe primul loc între

universitățile românești.

 

Asigurarea egalității de șanse pentru toți studenții universității a fost un

deziderat pentru atingerea căruia s-au depus eforturi susținute de către Biroul pentru

studenți cu dizabilități (BSD), care a organizat 18 activități (workshop-uri, seri

societale, activități sportive etc.), la care au participat 615 persoane (studenți de la

UBB cu și fără dizabilități, dar și studenți ai USAMV și UMF, Alumni UBB).

Stimularea studenților cu rezultate deosebite a reprezentat un alt obiectiv

major, în iulie 2017 organizându-se a V-a ediție a concursului „Tabăra de

Performanță pentru studenții UBB”, prin intermediul căruia 40 de studenți cu

performanțe deosebite au petrecut o săptămână la Baza de la Baru, jud. Hunedoara.

De asemenea, a avut loc a doua ediție a conferinței doctoranzilor UBB

„Interculturalitate și Interdisciplinaritate”, la Baru, și a fost sprijinită activitatea

Colegiului Studențesc de Performanță Academică (CSPA), structură ce reunește

studenți de la diferite facultăți ale UBB, cu scopul de a stimula cercetarea inter- și

trans-disciplinară aplicativă. De asemenea, liniile maghiară și germană au înregistrat

rezultate deosebite, inclusiv în sprijinirea studenților excepționali, un exemplu 

elocvent fiind studenții de la Științe Economice care au ajuns la Harvard, sau

studenții ce au obținut rezultate deosebite la concursurile studențești.

Excelența interdisciplinară a fost reflectată și prin faptul că UBB a câștigat

toate cele opt proiecte depuse pentru finanțările ce privesc dezvoltarea instituțională.

În ceea ce privește învățământul deschis la distanță/ cu frecvență redusă, în

ultimele 12 luni s-a construit cadrul normativ pentru acordarea de burse de

performanță pentru studenții de la ID/ IFR, cadru care va permite consolidarea

poziției de lider național a UBB pe această formă de învățământ. UBB și-a dezvoltat

şi portofoliul de cursuri de formare continuă, prin introducerea de cursuri deschise şi

ateliere realizate în parteneriat.

 

Presa Universitară Clujeană (PUC), editura ce funcționează în cadrul UBB,

este unica dintre editurile universitare românești ce deține o platformă de e-book-uri.

La ora actuală, 55% din aparițiile PUC sunt sub formă de e-book. La Târgul

Internațional de Carte LIBREX, Iași, ediția a XXV-a, 10-14 mai 2017, PUC a obținut un

valoros Premiu „Mihail Kogălniceanu”, pentru editarea de carte științifică și de

specialitate. Anul acesta au fost prezente la târg peste 150 de edituri, din care doar 14

au fost premiate.

 

UBB a continuat politica de deschidere către comunitate. De pildă, a organizat

o serie de campanii cu impact major, precum campania publică de donare de sânge

„Donează și tu! UBB dă startul”, campania de ecologizare a campusului studențesc

Hașdeu, cu peste 100 de participanți, campania de împădurire derulată în Parcul

Sportiv „Iuliu Hațieganu”, la care au participat peste 200 de studenți, marșul lecturii

și altele.

 

Anul acesta a absolvit și prima cohortă a programului EMBA (Executive Master

of Business Administration), program derulat în colaborare cu University of Hull din

UK.

Din păcate, nu toate aspectele activității noastre au fost și sunt de lăudat. Se

pare că, din epoca interbelică încoace, de pe când ne sincronizaserăm în oarecare

măsură cu Europa în chestiunea studiilor universitare, nu am mai putut, nu am mai

vrut sau nu ne-am mai priceput să ținem ritmul cel bun și ștacheta foarte sus. Azi

avem aproape mai multe universități decât licee, între care (mă refer la cele din

urmă), spre sporirea confuziei, unele sunt „colegii” și chiar „colegii naționale”; avem

universități de stat în care aproape jumătate din bugete provin din fonduri private și 

universități particulare sprijinite de stat; avem universități performante (la nivelul

nostru), nestimulate pentru menținerea și sporirea performanței și universități de

rușine, păstrate în virtutea unui spirit colectivist, de „întrajutorare tovărășească”,

desuet și păgubos.

 

Ce fel de țară a Uniunii Europene este aceea în care se creează un minister al

cercetării care nu este și al învățământului superior? Firește, în universități li se

transmite studenților nivelul înalt de cunoștințe la care a ajuns, după milenii de

eforturi, omenirea în fiecare domeniu sau specialitate, dar profesorii, cercetătorii și

studenții din universități trebuie să facă și cercetare, iar în ultimele două cicluri

(masterat și doctorat) mai ales cercetare. Conform legii, orice cadru didactic din

universități este obligat să facă și cercetare. În toate țările avansate ale lumii,

cercetarea de bază se face în universități. Cum să facem cercetare, din moment ce

ministerul adiacent este rupt de învățământul superior din România, iar fondurile de

stat alocate cercetării sunt la sub un procent din buget?

 

Pentru cercetare avansată, este nevoie de documentare serioasă, pe care o

facem prin varii mijloace, unul, extrem de important, fiind și Asociația numită

ANELIS Plus. Există contracte încheiate de universități, care plătesc anual o sumă nu

mică – în funcție de mărimea fiecăreia – în schimbul accesului la bazele de date

necesare cercetării. În acest an, numita asociație și-a arogat o nepermisă atitudine de

„independență”, obligând universitățile să agreeze o seamă de cheltuieli (pentru

achiziții și alte scopuri) imposibil de controlat de „contribuabili” și care riscă să fie

declarate „cheltuieli neeligibile”. Menționăm că o parte importantă din sumele

pentru ANELIS Plus, dincolo de banii dați de universități și de alte entități de

cercetare, provin din bani puși la dispoziție de Ministerul Dezvoltării. Oare

instituțiile publice din România dau fonduri din bugetele lor pentru asociația

pomenită ori pentru cercetătorii din România și pentru fireasca lor documentare?

În lege scrie că acreditările domeniilor, facultăților, universităților etc. se fac în

România prin agenții specialitate, aflate în concurență, spre stimularea eficienței și

corectitudinii, care să conducă la „excelență” (cuvânt care ne place de ceva vreme).

De ani buni avem o singură agenție de acest fel, numită A.R.A.C.I.S., stăpână pe piață

și discreționară, care acționează și bine și rău, fiindcă nu o stimulează nimic spre

perfecționare.

 

Nu cu multe luni în urmă, s-a anunțat că reducerile de salarii din urmă cu

aproape zece ani – combătute cu succes în instanță de multe cadre didactice și de

sindicate – au fost abuzive şi că statul va returna treptat sumele pierdute de salariați.

Acum ni se spune că „reparația” se poate face din veniturile proprii ale

universităților care au asemenea fonduri. Cele care nu au, vor primi diferențele de la

stat. Prin urmare, cei care s-au chivernisit bine și au reușit să facă economii pentru a-

și asigura buna funcționare și performanța urmează să fie pedepsiți, iar cei care nu

au decât venituri de la buget vor primi și pentru completările de salarii tot de la

buget! Ce fel de socoteală este asta? Evident, una păguboasă, rezultată dintr-o

practică istorică păguboasă. La fel au făcut și stăpânii, străini sau locali, în istoria

noastră: au confiscat pentru biruri și pentru altele de la românii care produceau mai

mult decât aveau nevoie pe moment; asta până când românii au început să înțeleagă

și să nu mai producă decât atât cât aveau nevoie ca să nu moară de foame! Asta în

vreme ce alte popoare produceau pentru piață, făceau economii, băteau monedă,

întemeiau bănci profitabile, pe baza unei producții eficiente și competitive.

Ce să facem cu universitățile românești bune – câte au mai rămas! –,

universități spre care vin studenții și profesorii, care reușesc să aducă și studenți și

profesori străini și care au un brand creat de multă vreme? Să le facem otova cu

celelalte și să-i lăsăm senini pe toți absolvenții de liceu de vârf să meargă în lume! Ce

soluții ne mai rămân să construim performanța în școala superioară românească,

decât lamentările?

 

Cred că avem obligația morală, ca membri ai corpului nostru academic, ai

Consorțiului „Universitaria”, ai Consorțiului „Uniunea Universităților Clujene”, să

fim solidari și să protestăm. A rămâne pasivi înseamnă a condamna școala

românească la un marasm mai mare decât cel în care se află acum, iar pentru aceasta

nu vom fi iertați de istorie, dar mai ales de poporul român. „Somnul rațiunii naște

monștri!” Nu trebuie să uităm niciodată acest adevăr verificat de experiența omenirii

și să construim în continuare, cu speranța în bine.

Încrederea în universitate este parte a încrederii generale în instituțiile

statului, ale comunității. Ea vine după decenii și secole de muncă asiduă și de

rezultate bune. Ea nu se poate cumpăra! Drumul încrederii începe cu respectul față

de această instituție venerabilă. Dacă am reușit să înmatriculăm în acest an circa

15.500 de studenți la UBB, înseamnă că lumea românească are încredere în UBB, ceea 

ce nu este puțin lucru! Oamenii au încredere în UBB, iar UBB trebuie să disemineze

încredere în viață, în sensul ei, în instituții, în valori și virtuți, în patria care ne ține pe

toți.

 

Prin virtuți, valori și încredere, diseminate prin instruire și educație, ducem

omenirea și țara mai departe. Spiritul de libertate academică ne conduce în acțiunile

noastre. Libertatea neconstrânsă a spiritului ne ajută să obținem performanță, adică

să fim cum se cuvine. Între modalitățile de cultivare a virtuților și valorilor, dialogul

devine fundamental. Acest dialog colegial înseamnă și polemici cordiale, înseamnă

dreptul la opinia liberă, la acel schimb de idei, benefic pentru comunitate.

Universitatea este un empireu al muncii oneste, neconstrânse de nimic, libere și

liniștite, un spațiu în care se intră cu încredere, speranță, confort moral și spiritual.

Universitatea creează coeziune întru diferență, cu scopul cultivării virtuților,

valorilor și încrederii în societatea noastră, în țara noastră, în viitorul nostru. Să avem

încredere și să ne bucurăm, așadar!"

 

Ioan-Aurel Pop

Dacă ţi-a plăcut acest articol, urmăreşte BUZZNEWS pe FACEBOOK!

Taguri: ioan aurel pop , ubb , universitati , spirit colectivist

Spune-ti parerea

Din aceeasi categorie

usamv vinde carne de miel, mușcate, stoloni de căpșun
Mai multe produse de la fermele și stațiunile Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) Cluj-Napoca vor intra în ...citeste tot
restricții eliminate: cluj-napoca va avea din nou magazine deschise până la ora 21.00 de luni până joi
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență va decide eliminarea unor restricții la Cluj-Napoca, a anunțat prefectul Tasnádi István-Szilárd, după ce ...citeste tot
cluj-napoca, rată de infectare de peste 8 la mie
Rata incidentei cumulative a COVID-19 la 1000 locuitori în Cluj-Napoca la data de 7 aprilie pentru perioada 21 martie-3 aprilie ...citeste tot

Comentarii

Nu exista nici un comentariu pentru aceasta stire.

Comentează

Adresa de e-mail nu va fi publicată
Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Nume Email Mesaj 8 + 2 = .... (in litere)

Editorial

Raul Chis

Nu putem să nu ne întrebăm ce se ascunde dincolo de agenda oficială a vizitei. Pentru că pare total inadecvat ca premierul să vină tocmai ...

Claudiu Padurean

În al doilea rând, numirea unui prefect provenit din UDMR a stârnit valuri în PNL Cluj. Primarul Clujului, Emil Boc, și-a declarat supărarea în direct, ...

Adrian Titus

Gașca Zurli a făcut un moment dedicat acestei mascote – un cântecel drăguț despre cum avem nevoie de șervețele la masă. Asta după ce la ...

Bianca Padurean

Sunt patroni care se baricadează în vilele lor (nu mă înțelegeți greșit, nu spun asta cu mânie protelatară a unui locatar la bloc), dar își ...

Vlad Pintea

Însă odată ce urnele s-au închis, imediat s-a deschis sezonul de "pus cenușă în cap", mulți arătându-se scârbiți că au fost puși în situația unei ...

Stiri pe scurt

S-a prelungit termenul de depunere a declaratiei privind beneficiarul real
Makers Cafe, prima cafenea 3D din Cluj
Primăria va elibera 3.500 de carduri noi de utilizator pentru sistemul de bike sharing
Sănătatea florilor: sfaturi de la specialiști
Primaria Floresti ofera o ambulanta ISU Cluj
Se închide circulația pe podul Porțelanului
Clujul va găzdui principalul eveniment al Comitetului European al Regiunilor în 2019
Ediţie Specială DIECE - Reverberaţiile totalitare din Europa Centrală şi de Est
Managerii de la BRD, Bitdefender, Bosch și Emerson, invitații speciali ai conferinței „Putere prin oameni”
Lucrările de modernizare a drumului județean Gilău–Someșu Rece–Mărișel–DN 1R, în faza de asfaltare

Ultima ora

Se cere și demiterea ministrul Economiei, Claudiu NĂSUI: "Mor firme de export, oamenii sunt aruncați în șomaj"
Premierul Cîțu vine la Cluj în plină criză a coaliției de guvernare! Ce vrea de la Emil Boc?
USAMV vinde carne de miel, mușcate, stoloni de căpșun
RESTRICȚII ELIMINATE: Cluj-Napoca va avea din nou magazine deschise până la ora 21.00 de luni până joi
Grant capital de lucru – Alepanere SRL
IMAGINI TULBURĂTOARE de la ATI: Mulți pacienți ajung târziu la spital, deși aveau simptome sugestive
Premierul Cîțu anunță relaxarea restricțiilor de Paște
Normele metodologice ale Programelor IMM Invest, IMM Factor și IMM Leasing, aprobate de Guvern
Cluj-Napoca, rată de infectare de peste 8 la mie
Obișnuiești să zbori de pe Aeroportul Cluj? AFLĂ de la directorul David Ciceo care sunt noile destinații

Integritatea este definită de principiile pe care le respecți indiferent de situație și context. Setul de valori promovat de o ... citeste tot

Un gulas la ceaun pregatit dupa o reteta ungureasca transmisa prin viu grai in Ardeal. citeste tot

Directorul general al Aeroportului Internațional Cluj-Napoca, David Ciceo, a vorbit la Via Cluj TV în emisiunea lui Raul Chiș  despre ... citeste tot

Mii de mașini ar putea tranzita pădurea Hoia-Baciu după ce se va construi un nou cartier în zona Donath Park. citeste tot

Parteneri

Te invitam sa tinem legatura si prin Facebook